Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19Jsme z toho venku? Sborník technik pro třídnické hodiny v době po karanténě

Kategória: Aktuality Autor/i: magdalena-ops.eu

"Pro běžný preventivní program, který pracuje s třídním kolektivem, nebudou nyní příznivé podmínky, už jen proto, že žáci nebudou moci být s celou svojí třídou. ...Myslíme si však, že věnovat určitý čas po návratu žáků do škol šetrnému ohlédnutí a zjemnění přechodu z domácího vyučování zpět do skupiny vrstevníků, může paradoxně ušetřit čas i psychické vypětí všem zúčastněným."

  • Pravidlo 1: Mluví jenom jeden - Dát si vzájemně prostor je důležité proto, abychom se slyšeli a abychom mohli vnímat, co ten, kdo mluví, vůbec říká. Asi jste zažili tu nepříjemnou situaci, kdy chcete něco říct a někdo mluví přes vás. Působí to, jako by ho nezajímalo, co říkáte.
  • Pravidlo 2: Všichni jsme si rovni - I proto sedíme společně v kruhu, kde nikdo není výš nebo níž, blíž nebo dál. Rovni jsme si především v názorech a postojích. Cokoliv nás napadá, můžeme říct (když nemluví někdo jiný), všechny myšlenky nebo pocity mají stejnou hodnotu. Pokud máme jiný názor, sdělujeme ho s respektem k tomu předešlému. Nikomu se za jeho myšlenky, názory nebo otázky nebudeme smát.
  • Pravidlo 3: Důvěřujeme si - Během bloku se může stát, že se někdo svěří s nějakou osobní, důvěrnou informací. S takovými informacemi budeme i důvěrně zacházet. Respektujeme soukromí každého a nepoužíváme to, s čím se nám svěřil, jako zbraň proti němu. Neposmíváme se mu, nevynášíme tuto informaci dál – mimo třídu se záměrem dotyčnému ublížit nebo mu nějak uškodit.
  • Pravidlo 4: Právo říct STOP - Každý má právo se z osobních důvodů nezúčastnit techniky (např. neodpovědět na otázku), pokud je mu situace jakkoliv nepříjemná. Závažnost jeho důvodů posuzuje člověk sám. Pravidlo prosím nezneužívejme, důvodem k jeho využití by nemělo být „dneska se mi nějak nechce“. Učíme se tak vnímat svoje osobní hranice a držet si je.

AKTIVITY - Zdroj: http://www.magdalena-ops.eu/cz/images/primarka/Sbornk-technik-pro-tdnick-hodiny-v-dob-po-karantn.pdf?fbclid=IwAR3Dk3u56FD7VZYrhig9J5qe6bC3tp6j5hZKDYxW4h5WkTNF5HY-RTvVhXM

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov