Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Uznesenie vlády SR – obmedzenie slobody pohybu a výnimky

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo zdravotníctva SR

Vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 od 05.00 hod. do 01.00 hod. do 24. januára 2021.

1. 1. 2021

Vláda obmedzuje slobodu pohybu a pobytu

Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu tam a späť:

 • do a zo zamestnania (ak nie je možný home office)
 • nevyhnutný rozsah - nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív, ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín, tlačovín, očnej optiky, do banky, poisťovne, servisu bicyklov, motorových vozidiel do najbližšej maloobchodnej predajne, na poštu, na výdajné miesto e-shopov,
 • do zdravotníckeho zariadenia - neodkladná zdravotná starostlivosť, preventívna prehliadka, plánovaná zdravotná starostlivosť (aj sprevádzanie blízkej osoby  príbuzného)
 • v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti,
 • na vykonanie testovania,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • za účelom starostlivosti o blízku osobu/príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • osoby so psom, mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska, starostlivosti o hospodárske zvieratá,
 • cestu späť z návštevy inej domácnosti za podmienky, že nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 • za účelom vycestovania do zahraničia,
 • pobyt v prírode, individuálny šport v rámci okresu, Bratislava a Košice v rámci územia mesta,
 • cestu späť z rekreácie, kde sa zdržiavali len osoby zo spoločnej/inej domácnosti,
 • cestu rodiča/inej oprávnenej osoby a dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci ich styku, striedavej starostlivosti, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cestu dieťaťa do/zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov a MŠ, osoby do/zo školy/školského zariadenia (a sprevádzajúca osoba),
 • osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Odporúča sa všetkým osobám na území Slovenskej republiky:

 • uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet), umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,  vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri.

Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/453/

31. 12. 2020

COVID-19 Vláda rozhodla o zákaze vychádzania s minimom výnimiek

Odporúča sa hlavnému hygienikovi prijať vyhlášku, kde budú zakázané

akékoľvek návštevy, prevádzakovanie lyžiarských stredísk, ubytovanie nových hostí v hoteloch a rekreačných zariadeniach. Je zakázané otvoriť kostoly pre verejnosť, konzumovať jedlá v exteriéri prevádzok (len vziať so sebou). Pobyt v prírode je možný len v rámci okresu. Zamestnanie je možné formou home office, výnimku majú zamestnanci, vzhľadom na ich povahu práce, na základe rozhodnutia zamestnávateľa. 

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska v čase od 1 hod. do 5 hod.:

cesta do zamestnania podľa výnimky, cesta v nevyhnutnom rozsahu: najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 1000 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Pobyt v prírode je možný v extraviláne okresu, BA/KE a cesta na testovanie. 

Zdroj: https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov