Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie - organizácia distribúcie pohotovostných zásob poskytnutých zo Správy štátnych hmotných rezerv

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra,  okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky. Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom škôl pre ním zriadené školy) budú na základe celkového počtu zamestnancov škôl vydané: jeden respirátor FFP2 pre každého zamestnanca a tri jednorazové rúška pre každého zamestnanca

Prípadné požiadavky nad stanovený počet ochranných pomôcok budú pridelené podľa aktuálnych disponibilných možností príslušného okresného úradu pri zachovaní stanovených minimálnych počtov pre každého zamestnanca.  Oprávnený žiadateľ (zriaďovateľ a ich školy) môže individuálne požiadať aj o jeden ochranný štít pre každého zamestnanca, ktorý ho nevyhnutne potrebuje pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu. Ochranné štíty sú primárne určené pre zamestnancov materských škôl a zamestnancov špeciálnych škôl. Okresný úrad v sídle kraja cez príslušný odbor školstva zabezpečí výdaj ochranných pomôcok oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom pre ním zriadené školy). Okresný úrad v sídle kraja si prostredníctvom odboru školstva overí počet zamestnancov, pre ktorých oprávnený žiadateľ požiadal o vydanie ochranných pomôcok.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/26368-sk/usmernenie-k-organizacii-distribucie-pohotovostnych-zasob-poskytnutych-zo-spravy-statnych-hmotnych-rezerv-sr-pre-materske-skoly-zakladne-skoly-stredne-skoly-vratane-specialnych-skol-9-2-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov