Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie k organizácii distribúcie pohotovostných zásob pre MŠ, ZŠ, SŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra, okresným úradom v sídle kraja určí miesto, na ktoré budú dopravené a uskladnené ochranné pomôcky. Oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom škôl pre ním zriadené školy) budú na základe celkového počtu zamestnancov škôl vydané dva respirátory FFP2 pre každého zamestnanca.

Prípadné požiadavky nad stanovený počet ochranných pomôcok budú pridelené podľa aktuálnych disponibilných možností príslušného okresného úradu pri zachovaní stanovených minimálnych počtov pre každého zamestnanca.  Okresný úrad v sídle kraja cez príslušný odbor školstva zabezpečí výdaj ochranných pomôcok oprávneným žiadateľom (zriaďovateľom pre ním zriadené školy). Okresný úrad v sídle kraja si prostredníctvom odboru školstva overí počet zamestnancov, pre ktorých oprávnený žiadateľ požiadal o vydanie ochranných pomôcok.

Zdroj: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-organizacii-distribucie-pohotovostnych-zasob-poskytnutych-zo-sshr-sr-pre-ms-zs-ss-vratane-sps-25-2-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov