Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Rozhodnutie o prijímacích skúškach na osemročné gymnázií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách.

Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná prezenčne od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Prijímacie skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch - 15. júna 2020 alebo 16. júna 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov) a 18. júna 2020 alebo 19. júna 2020 (iba v prípade vysokého počtu uchádzačov). Termín prijímacích skúšok do odborov vzdelávania, ktoré si vyžadujú overenie talentu sa uskutoční 17. júna 2020. Obsah prijímacej skúšky pozostáva zo vzdelávacieho štandardu štátneho vzdelávacieho programu - ISCED 1 (1.-4. ročník ZŠ).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/16433.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov