Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Predloženie dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka.

Termín na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním na výchovu a vzdelávanie (najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia) určený predchádzajúcimi rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu je 14. august 2020. Riaditeľ školy vrátane školy pre deti alebo žiakov so ŠVVP rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta 2020. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt. 

Zdroj  a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-na-predlozenie-dokladov-5-6-2020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov