Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Opravný termín EČ a PFIČ MS a EČ MS z cudzích jazykov

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Na opravnú skúšku EČ MS a/alebo PFIČ MS a na EČ MS z cudzieho jazyka sa žiak prihlási riaditeľovi školy, na strednej škole, na ktorej vykonal maturitnú skúšku, do 30. júna 2020.

V zmysle Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 žiak, ktorý bol prihlásený na vykonanie opravnej skúšky EČ a/alebo PFIČ MS v riadnom termíne EČ MS a/alebo PFIČ MS v školskom roku 2019/2020 (marec 2020) bude môcť vykonať túto opravnú skúšku v mimoriadnom skúšobnom období 3. - 8. septembra 2020. Žiak, ktorý má záujem vykonať externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka ju vykoná 4. septembra 2020.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2019-2020?componentId=1565?newsId=150


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov