Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Očkovanie učiteľov a obnovenie prezenčného vyučovania

Kategória: Aktuality Autor/i: aktuality.sk,

Podľa celonárodných kritérií COVIDOVÉHO AUTOMATU je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze, platí IV. stupeň varovania. Regionálne indikátory pre jednotlivé okresy určujú podrobnejšie rozdelenie do stupňov, kde na základe COVIDOVÉHO AUTOMATU platia regionálne opatrenia.

Očkovanie

20. 2. 2021 - aktualizácia

Rozšírenie možnosti priameho prihlásenia sa na očkovanie pre všetkých pedagogických zamestnancov materských, špeciálnych, základných, stredných škôl a internátov vo veku do 55 rokov (vrátane).

Prostredníctvom formulára https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vactination-teacher-18-55.html sa môžu na konkrétny termín očkovania prihlásiť pedagogickí zamestnanci:

 • materskej školy a špeciálnej materskej školy,
 • základnej školy a špeciálnej základnej školy (vrátane ŠKD),
 • strednej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti a ich školských zariadení,
 • strednej školy a jej školského zariadenia,

a zamestnanci špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá).

Prihlásiť sa môžu aj vychovávatelia, pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a pedagogickí zamestnanci internátov na školách.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

Očkovanie

18. 2. 2021 - aktualizácia

1. skupina zamestnancov: pedagogický zamestnanec MŠ, špeciálnej MŠ, pedagogický zamestnanec I. stupňa ZŠ, ŠKD, pedagogický zamestnanec v špeciálnej ZŠ,  v SŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti, pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu končiaceho ročníka SŠ, pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu v strednej zdravotníckej škole vrátane pedagogických zamestnancov v školskom zariadení, zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá).

Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ sa radia aj riaditelia škôl, zástupca riaditeľa pre I. stupeň (pokiaľ je vyučujúcim na I. stupni), pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a vychovávatelia.

V dňoch 20. – 21. 2. 2021 sa nebudú očkovať zamestnanci nad 56 rokov, a preto nebude možné, aby sa prihlasovali. 

Očkovať sa možno na týchto miestach: Banská Bystrica, Bardejov, Bojnice, Bratislava, Brezno, Čadca, Dunajská Lužná, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Komárno, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Myjava, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Skalica, Snina, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Trnava, Trstená, Vranov, Žiar nad Hronom, Žilina, pričom v niektorých mestách je zriadených viac centier.

Vzhľadom k tomu, že v druhej vlne budú očkovaní aj pedagogickí zamestnanci II. stupňa základnej školy, je možné, aby sa zaregistrovali už teraz ako NÁHRADNÍCI (najmä pedagogický zamestnanec II. stupňa vyučujúci v skupine 5 + 1 alebo zabezpečujúci výučbu na I. stupni) - https://covid2021.iedu.sk/ockovanie. V prípade uvoľnených kapacít, ak sa napr. zamestnanec 1. skupiny odhlási z daného termínu, môže byť vakcína využitá pre náhradníka.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

Očkovanie

16. 2. 2021 - aktualizácia

Prihlasovanie vybraných kategórií pedagogických zamestnancov na ďalšie termíny očkovania bude spustené vo štvrtok 18. 2. 2021 a v piatok 19. 2. 2021. Očkovanie sa týka týchto skupín: pedagogický zamestnanec MŠ, špeciálnej MŠ, pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ alebo v ŠkD, pedagogický zamestnanec v špeciálnej ZŠ, pedagogický zamestnanec v SŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti, pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu končiaceho ročníka SŠ, pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu v strednej zdravotníckej škole, zamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá). Ide o zamestnancov, ktorí sa kvôli naplnenosti očkovacích kapacít resp. pre technické problémy napr. chybné údaje v ŠISe nemohli prihlásiť.

Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ sa radia aj riaditelia škôl, zástupca riaditeľa pre I. stupeň, pokiaľ je vyučujúcim na I. stupni, pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a vychovávatelia.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

Očkovanie

12. 2. 2021 

Prioritne sa budú môcť očkovať aj pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v strednej zdravotníckej škole a zamestnanci špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá). Uvádza sa to v informácii o očkovaní pedagogických zamestnancov zverejnenej na webe ministerstva školstva. Informáciu aktualizovali v piatok doobeda.

Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/1202952/ockovanie-ucitelov-do-prvej-fazy-pridali-dalsich-zamestnancov.html

11. 2. 2021

Prvá fáza očkovania je určená pre pedagogických zamestnancov, ktorí v najväčšej miere zabezpečujú prezenčné vyučovanie: pedagogický zamestnanec MŠ, špeciálnej MŠ, pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ alebo v ŠkD, pedagogický zamestnanec na špeciálnej ZŠ, pedagogický zamestnanec na SŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktickej škole alebo odbornom učilišti, pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu končiaceho ročníka SŠ.

Dnešným dňom bolo spustené prihlasovanie uvedených pedagogických zamestnancov vo veku do 55 rokov vrátane. Prihlasovanie nad tento vek bude spustené v priebehu najbližších dní.

Z dôvodu obmedzených očkovacích kapacít sú školy a ich pedagogickí zamestnanci pozývaní na prihlasovanie postupne. Riaditelia škôl dostanú email z ministerstva, v ktorom bude uvedený link na prihlasovanie a ďalšie inštrukcie. Ak učiteľ druhého stupňa ZŠ má úväzok kombinovaný vyučovaním na 1. a 2. stupni, v tejto fáze sa očkovania nezúčastňuje z dôvodu obmedzeného počtu vakcín. Toto obmedzenie neplatí pre špeciálne ZŠ.

Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na I. stupni ZŠ sa radia aj pedagogickí asistenti učiteľa, špeciálni pedagógovia a vychovávatelia. Ak škola nemá právnu subjektivitu, činnosti riaditeľa v tomto procese zabezpečuje zriaďovateľ.

Prvá fáza by mala trvať tri týždne. S pribúdajúcim počtom vakcín v ďalších fázach budú na očkovanie pozývané ďalšie skupiny pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, zohľadňujúc aj to, ako sa jednotlivé typy škôl a školských zariadení budú pripravovať na možný návrat do prezenčnej formy vzdelávania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ockovanie-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/

Otváranie škôl

11. 2. 2021

Regionálne indikátory pre jednotlivé okresy určujú podrobnejšie rozdelenie do stupňov, kde na základe COVIDOVÉHO AUTOMATU platia regionálne opatrenia.

Opatrenia pre okresy platné od 15. 2. 2021:

 • Školy – materské školy, základné školy 1. stupeň a záverečné ročníky stredných škôl - čierna – zatvorené, bordová – na základe odporučenia RÚVZ, červená a ružová – otvorené.
 • Platnosť testu v zamestnaní - čierna a bordová – 7 dní, červená – 14 dní, ružová – 21 dní.
 • Cestovanie medzi okresmi do prírody - čierna zakázaný vstup aj výstup z okresu, bordová, červená a ružová – pohyb medzi okresmi s testom s platnosťou 7 dní.

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie

10. 2. 2021

Na Slovensku je aktuálne otvorených 1975 škôl (28 %) z celkového počtu. Z tohto počtu je otvorených okolo 920 materských škôl, necelých 900 základných škôl a zhruba 150 stredných škôl.

Minister školstva v potvrdil, že vo štvrtok 11. februára sa spustí formulár pre učiteľov, ktorí sa chcú očkovať proti koronavírusu. Učitelia si vo formulári budú označovať, že sú učitelia a rezort školstva bude tieto údaje verifikovať. Prihlásenému učiteľovi ponäknu očkovacie centrum, ktoré je najbližšie k miestu jeho pôsobiska spolu s termínom očkovania. K dispozícii je 40-tisíc vakcín. Prvý víkend sa bude očkovať v krajských mestách, ďalší víkend v okolitých mestách. Vakcínou od AstraZeneca sa budú očkovať len učitelia do 55 rokov. Očkovať všetkých v školstve, ktorí budú mať o to záujem podľa interných diskusií s rezortom zdravotníctva by chceli stihnúť do konca školského roka 2020/2021. 

Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/1202784/ucitelia-sa-mozu-na-vakciny-hlasit-uz-vo-stvrtok-astrazeneca-je-tu.html,  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/577551-na-slovensku-je-otvorenych-1975-skol-pre-jarne-prazdniny-vsak-cast-z-nich-znovu-zatvoria/

10. 2. 2021 - OZPŠaV SR - výzva zaradiť do možnosti prednostného očkovania všetkých zamestnancov

OZ PŠaV reaguje na medializované informácie o prednostnom očkovaní učiteľov, podľa ktorých budú očkovaní iba učitelia materských a základných škôl. Nesúhlasí s vynechaním ďalších skupín zamestnancov a dôrazne žiada, aby túto možnosť mali i vychovávatelia ŠKD, učitelia ZUŠ, odborní zamestnanci, pedagogickí asistenti a nepedagogickí zamestnanci. OZPŠaV vyzýva ministra a vládu SR, aby prehodnotila svoje rozhodnutie a do možnosti prednostného očkovania zaradila všetkých zamestnancov, ktorí sú potrební pri návrate detí a žiakov do škôl.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/dalsie-skupiny-zamestnancov-su-menej-ohrozene-.alej

10. 2. 2021 - OZPŠaV na Slovensku - očkovanie učiteľov ZUŠ

Prečo očkovať aj učiteľov ZUŠ/Mária Csontosová, vedúca sekcie pedagogických zamestnancov ZUŠ

Zdroj: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/preco-ockovat-aj-ucitelov-zus-alebo-naco-nam-je-umenie.alej

Vakcinačné skupiny 

 • Zdravotník, študent medicíny, zamestnanec nemocnice / ZSS / MOM (~100 tisíc)
 • Osoba 85+ (82 tisíc) 
 • Osoba 75+ (257 tisíc)
 • Učitelia zabezpečujúci prezenčnú výučbu (40 tisíc) a kritická infraštruktúra (Pfizer / Astra Zeneca)
 • Osoba so závažnou chorobou, bez ohľadu na vek, opatrovatelia a osoby poberajúce opatrovateľský príspevok (Pfizer / Astra Zeneca)
 • Osoba so stredne závažnou chorobou, bez ohľadu na vek (Pfizer / Astra Zeneca) 
 • Osoba 65+ (Pfizer / Moderna)
 • Osoba 55+ (Pfizer / Moderna) 
 • Osoba 45+
 • Osoba 18+

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Epidemiologicka_situacia_210209.pdf

9. 2. 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu informovalo, že prezenčné vyučovanie bolo v utorok k 10 hod. obnovené v 1415 školách, otvorilo sa 21 % škôl. Z toho je 643 materských škôl vrátane špeciálnych materských škôl. Otvorených bolo v utorok aj 664 základných škôl vrátane špeciálnych škôl a 108 stredných škôl, v ktorých sú zarátané aj špeciálne stredné školy. Niektoré školy sa od pondelka mohli otvoriť. Ide najmä o materské školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl. Školy sa nemôžu otvárať v čiernych okresoch. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.aktuality.sk/clanok/863856/prezencne-vyucovanie-sa-v-utorok-obnovilo-v-1415-skolach/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov