Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 O pandemické nemocenské žiadajte novým formulárom

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti s celoplošným testovaním, ktoré sa v SR uskutoční tento víkend, a vzhľadom na predpoklad výrazného nárastu dočasných pracovných neschopností uznaných z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie po tomto testovaní, prijala Sociálna poisťovňa nový postup pri uplatňovaní nároku na tzv. pandemické nemocenské.

Ide o dávku nemocenské priznanú počas krízovej situácie (t. j. aj núdzového stavu) pre dočasnú pracovnú neschopnosť uznanú pre nariadené karanténne opatrenie/izoláciu. Cieľom nového postupu, ktorý sa týka poistencov, je snaha Sociálnej poisťovne urýchliť vybavenie ich žiadosti a aj vyplatenie tzv. „péenky“, a to bez ďalšej telefonickej komunikácie.

Po novom lekár tak ako dosiaľ zašle do evidencie Sociálnej poisťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti uznanej z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec však nebude čakať, že sa s ním skontaktuje zamestnanec Sociálnej poisťovne, ale sám si vyplní žiadosť o pandemické nemocenské (Žiadosť o pandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie), a odošle ju Sociálnej poisťovni. Môže ju zaslať e-mailom bez podpisu (E-mailové adresy pobočiek) alebo poštou (Kontakty a adresy). V nevyhnutnom prípade žiadosť môže vhodiť aj do schránky umiestnenej pri vstupe do pobočky Sociálnej poisťovne.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.socpoist.sk/aktuality--tgo/48411s69055c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov