Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Novela školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

V súvislosti s vydaným rozhodnutím prerušiť vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania bolo v rámci legislatívneho procesu nevyhnutnénovelizovať zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dôvodom rýchlej novely je najmä skutočnosť, že  školský zákon upravuje viacero termínov, ktoré súvisia s organizáciou školského roka a v mimoriadnej situácii, v ktorej sa Slovenská republika nachádza  treba upraviť kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) vo vzťahu k určovaniu termínov, ktoré súvisia s organizáciou školského roka (bližšie zákon č. 56/2020 Z. z.)

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/novela-skolskeho-zakona.zs-1378.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov