Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Návrat do škôl 2021 - od 26. 4. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 26. apríla 2021 na základe COVID AUTOMATU.

Od 26. 4. 2021 zriaďovatelia škôl prevádzkujú vybrané druhy škôl prezenčnou formou vzdelávania podľa rozhodnutia ministra už bez možnosti nechať zatvorenú školu z prevádzkových dôvodov.

Zriaďovateľ školy s riaditeľom školy môžu rozhodnúť o dištančnej forme vzdelávanie ak existuje v triede alebo v škole podozrenie na výskyt nákazy COVID-19 u zamestnancov alebo žiakov, pričom pri rozhodovaní o zatvorení triedy alebo školy postupuje zriaďovateľ školy a riaditeľ školy hlavne podľa manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia – Covid školský semafor (zelená, oranžová a červená fáza). Pri splnení podmienky podozrenia alebo výskytu nákazy COVID-19 v triede alebo v škole sa môže prerušiť prevádzka triedy alebo školy len vo forme vydania rozhodnutia vo forme udelenia riaditeľského voľna so súhlasom zriaďovateľa. V tomto prípade je potrebné, aby škola v maximálne možnej miere zabezpečila žiakom, ktorí sa z tohto dôvodu nezúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania dištančné vzdelávanie. Naďalej platí, že o zatvorení triedy alebo školy môže rozhodnúť príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva z dôvodu individuálne posúdenej epidemiologickej situácie v škole alebo regióne.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov