Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Hlavné zistenia z dotazníkového prieskumu o priebehu dištančnej výučby

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút vzdelávacej politiky

Na konci minulého školského roka sa Inštitút vzdelávacej politiky v spolupráci s NÚCEM obrátil s prosbou o pomoc na všetkých riaditeľov, riaditeľky a triednych učiteľov a učiteľky. Zisťovali, čo sa v školách dialo počas ich uzavretia kvôli COVID-19. Pýtali sa, s čím by potrebovali pomôcť, ak by na jeseň prišla druhá vlna pandémie.

Hlavné zistenia o výučbe žiakov a žiačok

Takmer 565-tisíc žiakov a žiačok malo podľa odhadov prístup k online výučbe (81,5 % žiackej populácie), avšak 52-tisíc žiakov a žiačok (7,5 % žiackej populácie) sa do dištančnej výučby na jar nezapájalo vôbec. 128-tisíc žiakov a žiačok (18,5 % žiackej populácie) sa neučilo cez internet, väčšina z nich sa pravdepodobne vzdelávala offline spôsobmi dištančnej výučby. Najkritickejšou bola vo všeobecnosti situácia najmä v školách s vysokým podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a v špeciálnych základných školách, V prípade online výučby používali učitelia a učiteľky väčšinou tzv. asynchrónnu výučbu. To znamená, že žiakom a žiačkam síce zasielali úlohy prostredníctvom internetu, ale neorganizovali online hodiny, ktoré umožňujú interaktívnejšiu výučbu a poskytovanie spätnej väzby žiakom a žiačkam. Zároveň viac ako tretina učiteľov a učiteliek skonštatovalo, že ich žiaci a žiačky mali problémy pri práci s technológiou. Pri výučbe detí bez prístupu k online výučbe učiteľky a učitelia často kombinovali zasielanie pracovných listov a telefonický kontakt so žiakmi a žiačkami. Približne rovnaký počet z nich sa však spoliehal výlučne na zasielanie pracovných listov.

Hlavné zistenia o potrebách učiteľov, učiteliek a vedenia škôl

Ak sa znova zatvoria školy, štyria z piatich učiteľov a učiteliek hovoria, že by potrebovali školenia a vzdelávania. Najväčšiu potrebu vnímajú v oblasti školení zameraných na zlepšenie technických zručností. Riaditeľky a riaditelia uviedli, že by potrebovali pomôcť so sprístupňovaním online výučby svojim žiakom a žiačkam, žiadajú o zabezpečenie dát a hovorov pre svojich učiteľov a učiteľky a potrebovali by tiež, aby boli dostupné kvalitné učebné materiály zamerané na dištančné vzdelávanie.

Odporúčania

  1. Udržme školy otvorené čo najdlhšie.
  2. Ak bude treba školy zatvárať, spravme všetko pre to, aby čo najviac detí malo prístup k online výučbe.
  3. Ak musia byť školy zatvorené a deti nevieme zapojiť do online výučby, vytvorme možnosti pre realizáciu alternatívnej prezenčnej výučby.
  4. Ak zlyhajú všetky iné možnosti, zabezpečme deťom kvalitnú offline výučbu.
  5. Zabezpečme dostupné a kvalitné vzdelávanie pre učiteľov a učiteľky v oblasti dištančnej výučby.

Zdroj a celé znenie textu: https://www.minedu.sk/data/att/17338.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov