Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov ohľadom merania teploty

Kategória: Aktuality Autor/i: https://dataprotection.gov.sk/

Úrad na ochranu osobných údajov SR dáva do pozornosti dokument Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) ohľadom merania teploty.

Základná kontrola telesnej teploty je určená iba na meranie telesnej teploty prostredníctvom neautomatizovaných prostriedkov, po ktorej nenasleduje registrácia, dokumentácia alebo iné spracúvanie osobných údajov jednotlivca. 

Ak po kontrolách telesnej teploty vykonávaných neautomatizovanými prostriedkami nasleduje registrácia merania alebo sa skombinuje s overením identity, musia sa tieto kontroly teploty považovať za súčasť informačného systému. Kontroly teploty založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ako napríklad termálny sken alebo termokamera, ktoré by mohli viesť k zabráneniu vstupu jednotlivca do budovy, možno považovať za automatizovaný individuálny rozhodovací proces s významnými účinkami podobnými právnym účinkom. 

Systémy na vykonávanie kontrol teploty tela by mali fungovať nezávisle a nemali by byť prepojené so žiadnym iným IT systémom, najmä by nemali byť pripojené k bezpečnostnému systému, ako je napríklad sieť CCTV (kamerový systém). Byť nezávislé tiež znamená, že systém vykonávania kontrol telesnej teploty nie je prepojený so žiadnou formou overenia identity. 

EDPS navrhuje, aby každá osoba vstupujúca do budovy bola zreteľne informovaná, že je zavedený systém kontroly teploty s jasným uvedením dôvodu o tom, kto a kedy o týchto kontrolách rozhodol. V prípade „pozitívnej“ kontroly teploty by mal byť zavedený vhodný postup kontroly. V tejto fáze by mala mať daná osoba možnosť využiť druhé meranie. EDPS radí, aby sa neustále kontrolovala nevyhnutnosť a proporcionalita takýchto opatrení vzhľadom na vývoj epidemickej situácie a jej vedeckého poznania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/dokument-europskeho-dozorneho-uradnika-pre-ochranu-udajov-edps-ohladom-merania-teploty


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov