Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Aktualizácia Usmernenia na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo Usmernenie na hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Aktualizácia sa týka postupu žiaka 1. ročníka základnej školy do vyššieho ročníka, ktorý nezískal potrebné vedomosti a zručnosti, aby mohol pokračovať vo výchove a vzdelávaní v druhom ročníku základnej školy. 

Bližšie informácie tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/hodnotenie-v-zs-a-ss/Usmernenie-Hodnotenie-ZS-doplnenie.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov