Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Ako v čase krízy zabezpečiť prístup k vzdelávaniu všetkých detí

Kategória: Aktuality Autor/i: Inštitút vzdelávacej politiky

Inštitút vzdelávacej politiky prináša analýzu pripravenosti škôl a detí na dištančnú výučbu z hľadiska možností napĺňať právo na vzdelanie detí s rôznorodými potrebami.

Inštitút vzdelávacej politiky odporúča garantovať výdaj stravy školskými stravovacími zariadeniami a monitorovať dostupnosť špecifickej podpory pre deti s rozmanitými potrebami. Navrhuje posilniť rôzne formy dištančného vzdelávania - okrem online výučby aj televízne vzdelávacie vysielanie, poštové spojenie na zasielanie papierových zadaní aj telefonické spojenie škôl so žiačkami a žiakmi. Pre deti, ktorým podmienky neumožňujú vzdelávať sa dištančne, treba zvážiť možnosti prezenčnej výučby za dodržiavania pravidiel sociálneho dištancovania. Školám by sa mali urýchlene poskytnúť usmernenia, ktoré by stanovovali potrebné zmeny v oblasti obsahu vzdelávania a vhodných foriem dištančnej výučby (online aj offline). Pre pedagogických a odborných zamestnancov treba zabezpečiť systematický prístup k vzdelávaniu a vhodným vzdelávacím materiálom.

Zdroj a celé znenie analýzy: https://drive.google.com/file/d/19-Wv8VIv0zYTvyHB1VHSd86maOVNENGJ/view?fbclid=IwAR2NR9KyeoC6FR4GUA1Ui6WJ7A529DTfRNf0oSCBo6FVbs5__4i-ZB-b5CA


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov