Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Autoevalvácia školy proces zmeny a rozvoja školy

Kategória: Aktuality Autor/i: ssi.sk

Štátna školská inšpekcia v spolupráci s partnermi Česká školní inspekce – ČŠI (Česká republika) a The Finnish Education Evaluation Centre – FINEEC (Fínsko) realizovala projekt ERASMUS+ pod názvom Školská inšpekcia – partner spokojného žiaka a úspešnej školy. Výsledkom tohto projektu, na ktorom pracoval tím školských inšpektorov, je publikácia Autoevalvácia – proces zmeny a rozvoja školy.

Ambíciou ŠŠI je presvedčiť školy o tom, že najúčinnejším nástrojom ich rozvoja je angažovanie sa pri vlastnom zlepšovaní, ktoré je dôsledkom procesu konštruktívnej sebakritiky. Len zamestnanci školy, ktorí ju dôverne poznajú, môžu zefektívňovať jej fungovanie.

Publikácia ponúka základné informácie o autoevalvácii, spôsoboch stanovenia cieľov, oblastí, priorít, pravidiel, mechanizmov, nástrojov, kritérií posudzovania a fáz sebahodnotenia.

Dotazníky napomáhajú monitorovaniu rôznych situácií a javov v školskom prostredí a vytvárajú priestor na diskusiu so žiakmi, zákonnými zástupcami, s odbornou i laickou verejnosťou a zároveň umožňujú vnútorným a vonkajším partnerom vedenia školy participovať na kvalite a dobrom mene školy.

Materiál je dostupný na: Autoevalvácia školy proces zmeny a rozvoja školy

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ssi.sk/2023/04/28/kvalita-vzdelavania-zavisi-od-vole-kazdej-skoly-zlepsovat-sa/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov