Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 10/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Úsmev ako hodnota chvíle, v ktorej sa dáva

„Úsmev prináša šťastie do domu, v starostiach je oporou, je citlivým prejavom priateľstva. V únave prináša odpočinok, v znechutení a smútku je potechou a pre každú bolesť je prirodzeným liekom. Nemožno si ho ani kúpiť, ani požičať, ani ukradnúť, pretože má hodnotu chvíle, v ktorej sa dáva.“ Ján Werich

Hodnota chvíle, v ktorej ponúkame úsmev, ale aj oporu pri prekonávaní prekážok našim kolegom, je nevyčísliteľná. V prípade vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorých často v samote uvažovania sprevádza aj únava a zodpovednosť, je úsmev signálom, že zmena sa dá zvládnuť. V tomto kontexte je dôležité dopriať si čas na oddych, a to napríklad aj pri dobrom časopise. Veríme, že presne taký, s kvalitným obsahom, Vám ponúkame.

Manažment školy v praxi č. 10

Ingrid Konečná Veverková sa v príspevku „Zverejňovanie informácií v školách a školských zariadeniach“ pozrela na včasný a bezproblémový prístup k pravdivým a úplným informáciám. V článku prináša odpovede na časté otázky k tejto problematike.

Gabriel Havrilla a Andrej Bebjak sa venujú právnym dôsledkom šikanovania, mobbingu a bossinguDefinujú tieto pojmy, rozoberajú prostriedky právnej ochrany, právnu úpravu v Zákonníku práce, v Antidiskriminačnom zákone. Rozvádzajú aj tému, ktorá sa týka neoprávneného zásahu do osobnostných práv jednotlivca – poškodzovania mena a dobrej povesti.

Vlasta Kottesová v pokračovaní príspevku o integrácii žiakov stredných škôl charakterizuje najčastejšie špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov v procese ich výchovy a vzdelávania na stredných školách. Opisuje dokumentáciu a evidenciu žiaka so ŠVVP, aj proces prijímania týchto žiakov na stredné školy.

Spolkovej činnosti učiteľov (učiteľským združeniam, učiteľským spolkom a učiteľským organizáciám) sa v rubrike Z histórie školstva venuje Vladimír Michalička.

V rubrike Súčasné trendy sa Jana Šošovičková venuje téme digitálnej transformácie školy. Sumarizuje pohľad na úlohu vedúceho pracovníka školy ako lídra zmien, ktoré by dokázali zabezpečiť trvalo udržateľnú kvalitnú výučbu v online prostredí, pri prezenčnom vzdelávaní alebo pri kombinovanom vzdelávaní.

Témou druhej časti príspevku Silvie Dončevovej a Viktora Križa s názvom „Nové výzvy v oblasti výberu riaditeľov škôl“ sú rozličné legislatívne mýty spojené s výberom riaditeľa, popis prieskumu a nové výzvy.

Hedviga Burínová sa v článku s názvom „Plánovanie pracovného času a udržanie motivácie“ venuje tomu, ako naložiť s vlastným časom a neprokrastinovať. Zamerala sa na opis prokrastinácie, ponúka spôsoby, ako zabrániť neefektívnej prokrastinácii prostredníctvom antirozvrhu, udržania motivácie a plánovania pracovného času.

Striedavej starostlivosti z pohľadu mediátora sa venuje Bronislava Švehláková. Autorka článku upozorňuje, že v školskom prostredí sa pedagogickí aj odborní zamestnanci neraz stretávajú s rodičmi, ktorých vzťah si prechádza krízou. Riaditeľ školy, triedny učiteľ potrebuje vnímať proces rozpadu manželstva rodičov žiaka v triede, a to zvlášť vtedy, ak súčasťou dohody rodičov je striedavá starostlivosť.

Vedúci zamestnanci škôl to nemajú jednoduché. Prirodzené výmeny na týchto postoch môžu byť nielen predzvesťou vyčerpania, dôsledkom názorových nezhôd na pracovisku, ale aj múdrosti lídrov prenechať priestor novým myšlienkam a využiť rolu supervízora a mentora na ceste sprevádzania novej generácie pedagógov v ochranných mantineloch ich starších kolegov.

/redakcia/

Manažment školy v praxi č. 10/2021


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov