Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

 Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva. V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na okresné úrady v sídle kraja. OÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom.

Zmeny predstavujú úpravy:

  • údajov na základe opravných protokolov od zriaďovateľov škôl,
  • v sieti škôl a školských zariadení SR po 1. januári 2019,
  • KKŠ - dodatočne zaslaná, resp. upravená štruktúra zamestnancov pre nový výpočet,
  • údajov v kategórii stredná športová škola (študijný odbor športový manažment a športové gymnázium),
  • výkonov v poradenských zariadeniach CŠPP a CPPPaP,
  • údajov pri ŠMŠ.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/normativne-financovanie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov