Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktivity v triede

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ponúkame výber aktivít zameraných na prácu so skupinovou dynamikou v triede. Odporúčame pri zadávaní inštrukcií komunikovať jasne, presne, vecne a voliť jednoduché vety. Pred skupinovou prácou si treba určiť kľúčové pravidlá. Nemalo by ich byť veľa, mali by byť ľahko zapamätateľné a treba si ich častejšie pripomínať. Je vhodné pozorovať, ako skupina pracuje a tomu prispôsobovať (príklad)

Rozvoj vybraných charakterových vlastností kritického mysliteľa - dôveryhodnosť

Dôvera je základom všetkých dobrých vzťahov a základným kameňom dobrého charakteru. Edukant by sa mal vedieť ohodnotiť. Ponúkame schému sebahodnotenia, ktorú si urobte bez dlhého premýšľania.

Tab. 2: Výroky dôveryhodnosti

Ste dôveryhodná osoba? (rozhodnite sa sami a označte krížikom jednu možnosť)    
Výrok Pravda Lož
Dodržiavam svoje sľuby. Som osoba, ktorá si stojí za svojim slovom.    
Som spoľahlivý. Plním si záväzky.    
Som úprimný.    
Zachovávam tajomstvá. Nikdy nezradím dôveru priateľa.    
Mám integritu (kvalita poctivosti a silných morálnych zásad).    
Som lojálny, keď je lojalita primeraná.    
Myslím, že som/nie som dôveryhodná osoba, pretože:     

Zdroj: www.goodcharacter.com (2004).

Odporúčané otázky centra na diskusiu podporujúce kritické myslenie:

Ako viete, kedy môžete niekomu dôverovať? Akú rolu hrá dôvera vo vašich vzťahoch s priateľmi a rodinou? Ako by boli tieto vzťahy ovplyvnené, keby ste zistili, že vám niekto klame? Viete si predstaviť, že by ste nadviazali priateľstvo s niekým, komu ste nedôverovali? Aké by to bolo? Aké sú výhody dôveryhodnej osoby? Aký úžitok máte z dôveryhodnosti ostatných? Čo znamená dôverovať niekomu? Čo na niekom oceňujete, aby ste vedeli, že mu môžete dôverovať? Čo robí človeka dôveryhodným? Čo má dôvera spoločné s kvalitou niekoho charakteru? Ako definujete lož? Je niekedy v poriadku klamať? Kedy by to bolo vhodné? Čo je to biela lož? Je nejaký rozdiel medzi bielou lžou a iným klamstvom? Kedy ste povedali biele klamstvo? Aká to bola situácia? Niektorí ľudia tvrdia, že jednoduché vyhýbanie sa nie je klamstvo. Čo si o tom myslíte? Aká je najväčšia lož, ktorú ste povedali? Spravili by ste to znova? Prečo? Jedno dievča v diskusii hovorí o tom, že jej rodičia jej už neveria, pretože ich oklamala. Otec sa pýta, ako by jej mohol znova dôverovať. Čo by ste poradili dievčine? Čo by mala urobiť, aby si získala opäť dôveru svojich rodičov? Keby tu boli vaši priatelia, povedali by o vás, že vám dôverujú? Čo by povedali o vás vaši rodičia? Myslíte si, že by vám rodičia mali dôverovať automaticky? Prečo? Stratili ste niekedy dôveru nikoho, na kom vám záležalo? Ako ste sa cítili? Aký je váš vzťah s touto osobou teraz? Viete uviesť dôvody, prečo ľudia klamú? Klamali ste niekedy z dôvodu, aby ste zapadli do partie? Aký to malo priebeh? Už vás niekto oklamal, komu ste dôverovali? Aký to bol pocit? Čo by mal dotyčný urobiť, aby si získal vašu dôveru opäť?

Návrhy na ďalšie aktivity:

 • Soľ– Dajte edukantom balíček soli a nechajte ich, aby ju vysypali na stôl. Vzápätí ich poproste, aby jednotlivé kryštáliky vrátili späť do balenia. Skúste im vysvetliť, že je to rovnaké, ako slová – je ťažké ich vziať späť.
 • Dvere integrity – Pripomínajte študentom na dverách, že integrita znamená prejavovať dobrý charakter všade, kde ideme mimo triedy.
 • Užitočné a zraňujúce – Poproste študentov, aby si prezerali noviny alebo príspevky na sociálnych sieťach. Nech hovoria o tom, ktoré slová môžu inšpirovať a ktoré môžu ublížiť.
 • Dôveryhodnosť politika – Pripravte mladých na získavanie potrebných informácií a naučte ich vidieť reálnym pohľadom. Zadajte úlohu študentom, aby preverili dôveryhodnosť osoby – počas kampane a po určitom časom – obdobia vo funkcii. Požiadajte ich, aby objektívne zhodnotili osobnosť. Môžete diskutovať o tom, ako sa hodnotí a manipuluje charakter politikov (alebo celebrít). Požiadajte študentov o konkrétne dôkazy.
 • SWOT – Pomôžte študentom spoznať ich silné stránky a zistite, ako im tieto vlastnosti môžu pomôcť stať sa v triede mentorom, ktorý môže pomôcť iným.
 • Možnosť výberu – Dajte edukantom príležitosť vybrať si tému, o ktorej chcú diskutovať. Nechajte ich naplánovať vlastnú prednášku. Na koniec ich poproste o reflexiu vytrvalosti a tvrdej práce. Budú mať tak pocit, že im plne dôverujete. Študenti to veľmi ocenia.
 • Text na rozhovor – Edukanti trávia veľa času na mobilných telefónoch. Vyzvite ich, aby z krátkych textov vytvorili dlhšie konverzácie v reálnom svete, aby vysvetlili svoje názory alebo uhly pohľadov na rôzne postavy (upravené podľa David, J., 2020).
 1. Ruark, A. How to Build a 36-Week Character Education Curriculum [online]. [cit. 2020-05-30]. Retrieved from: https://www.mentoringminds.com/wp-content/uploads/36-Week-Character-Curriculum.pdf.
 2. David, J., 2020. 30 Character-Building Ideas and Activities for School. [online]. [cit. 2020-09-12]. Retrieved from: https://www.signupgenius.com/school/character-education-activities.cfm

 Viac: Martina Kosturková - Rozvoj intelektuálneho charakteru ako nevyhnutná podmienka kritického myslenia - Didaktika 6/2020

20. 4.

Využitie témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií vo vzdelávaní

Kľúčové kompetencie podľa Kena Robinsona ˗ 8 C

Zvedavosť (curiosity) – formulovanie otázok

 • Prečo sa choroba volá COVID? Čo je to vírus? Je viac druhov vírusov? Ako vznikajú vírusy? V čom je rozdiel medzi vírusom a baktériou? Môže žiť vírus bez baktérie? Ako sa vírus rozmnožuje? Je vo vzduchu jeden vírus alebo je ich celé mračno? Ako sa môže vírus šíriť? Môžem sa pred ním chrániť? Prečo je vírus nebezpečný? Ako je možné, že je taký malý a neviditeľný? Prečo sa bojíme vírusov, sú aj iné vírusy okrem koronavírusu? Čo je to kĺzavý medián? Ako vedci prišli na to, ako sa dá testovať koronavírus? Prečo choroba vznikla v Číne? Čo spôsobilo, že sa tak rýchlo rozšírila do celého sveta? Ak človek vydýchne alebo vykašle vírus, je jeden alebo je ich viac? Prečo je ťažké vyrobiť liek alebo vakcínu? Prečo sú starší ľudia viac ohrození? Čo je inkubačná doba? Môžem aj ja získať koronavírus? Pomôže zničiť vírus vakcína? Ako odborníci prišli na to, že treba mať dva metre odstup? Môže rúško chrániť pred nákazou? Ako to vyzerá v lietadle, keď je tam jeden nakazený? Čo niektoré krajiny urobili dobre a niektoré zle? Aké je percento nakazených v Spojenom kráľovstve? Aké je v Slovenskej republikeAko sa menil počet nakazených? Prečo v Taliansku a v Španielsku bolo najviac nakazených? Môže to súvisieť s ich kultúrou? Čo je to kolektívna imunita? Akú stratégiu na zvládanie malo Švédsko?

Tvorivosť (creativity) ˗ hľadanie riešení a vytváranie vlastného riešenia

 • Vývoj pandémie ukazuje, že na dovolenku v zahraničí môžu ľudia zabudnúť a odporúčajú sa dovolenky na Slovensku z dvoch dôvodov. Situácia na Slovensku je priaznivejšia ako na hraniciach, letiskách alebo v iných destináciách a mnohé hotely, rekreačné zariadenia zatvorením prišli o prácu a letnú sezónou strávenú doma im straty možno nahradiť. Vytvorte návrh, ktoré miesta na Slovenku by ste odporúčali pre letnú dovolenku. Vytvorte pozvánku a opíšte, prečo by ste ich odporúčali. Môžu to byť mestá, hrady, prírodné zaujímavosti. Vytvorené materiály môžu slúžiť ako propagácia a byť zverejnené na webovej stránke školy.
 • Modelová situácia pre triedu: Vytvorte cestovnú kanceláriu a vytvorte katalóg najzaujímavejších miest na Slovenku, napríklad 10 TOP miest na Slovenku, ktoré odporúčate navštíviť.
 • Určite sídlo, v ktorom žijete ako zaujímavé a vhodné aj pre poznanie turistami. Vytvorte prezentáciu zaujímavostí a miest, kam by ste pozvali návštevníkov z iných častí Slovenska. Umiestnite ho na webovú stránku alebo pošlite do regionálnych novín.
 • Vytvorte scenár filmu o koronavíruse. Pokračujete v scenári: „Pondelkové ráno. Ľudia v meste, ktorí žijú svoj uponáhľaný život, žiaci idú do školy, sú znudení, učitelia zúfalí, že sa žiakom nechce učiť. Poobede sa ponáhľajú ľudia na nákupy, vidieť preplnené obchodné domy. Život plynie veľmi rýchlo. Utorok rovnaký ako pondelok. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo výrazne zmeniť. V ďalšej časti filmu sa ľudia dozvedajú, že sa v Ázii šíri nový druh chrípky a ľudia začínajú zomierať. Vidieť v televízii prvých zdravotníkov oblečených v ochranných odevoch. Zdá sa ti, že sa ťa to netýka, je to ďaleko. Film sa posúva ďalej a prechádza do Benátok. V Benátkach žije svojim životom tradičný karneval. Vidieť, že je tu menej ľudí ako po iné roky. Na námestí sv. Marka sa fotia turisti aj zo Slovenska. A to nevedia, že niekde číha nepriateľ, neviditeľný guľatý, ktorého si turisti dovezú domov. Okrem magnetiek si domov nesú aj ďalší suvenír. Na Slovenku sa stretnú so svojimi známymi, rodinou a domov donesený suvenír začína účinkovať. Ešte chvíľu pozeráš film a myslíš si, ako dobre, že nie som v tom filme hlavným hrdinom. Ale odrazu si uvedomíš, že tento film je vlastne skutočnosť." Pokračovanie filmu môže byť podľa Vašej fantázie.

Občianstvo (citizenship)

 • Buďme zodpovední. Buďte zodpovední. Slová, ktoré boli v médiách často spomínané. Aký je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sa správajú zodpovedne a tými, ktorí sú nezodpovední?
 • Ako by ste článok s názvom KORONAVÍRUS... napísali vy? Téma: Ako sa mení správanie obyvateľstva v našom sídle, ako ľudia nakupujú, ako trávia voľný čas?

Vyrovnanosť (composure)

Ako často ste si povedali, už chcem žiť zasa život pred pandémiou? Ale odborníci hovoria, že sa môžu takéto situácie opakovať. Jedno je to, čo chceme, druhé je to, čo si vyžaduje svet, v ktorom žijeme. Žiaci ešte nedokážu celkom pochopiť, prečo nemôžu ísť von. Možno sa cítia byť v niečom obmedzovaní. Ak neporozumejú tejto situácii, ak nepochopia, v čom je problém, veľmi ťažko sa budú vedieť zodpovedne ovládať. Stres a úzkosť bráni vnútornej harmónii. Je dôležité, aby porozumeli, čo sa deje vo svete. Ak nepochopia, v čom je ich ohrozenie, nedokážeme u nich vzbudiť zodpovednosť, sebaovládanie a vytrvalosť.

Komunikácia (communication)

 • V jednom z rozhovorov pre časopis SME, infektológ Jarčuška povedal: „Ľudia však nevedia tak dobre opísať, čo im je, ako pred dvadsiatimi až tridsiatimi rokmi. Komunikujeme cez krátke správy na facebooku, nečítame knihy, preto sú opisy príznakov pacientov menej presné ako v minulosti“[7]Opíšte svoj deň, opíšte deň vo vašej obci, opíšte svoje pocity.
 • Údaje z Číny, do určitej miery potvrdzované aj aktuálnymi údajmi z európskych krajín či z USA, poukazujú na úzke prepojenie demografických ukazovateľov ako sú vek a pohlavie pacientov s rizikom vzniku komplikovaných priebehov ochorenia COVID-19 vyžadujúcich hospitalizáciu, umiestnenie pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) či dokonca vedúcich k úmrtiu pacienta. Vyhľadajte štatistické údaje o počte obyvateľov starších ako 65 rokov a vytvorte graf, ktorým budete informovať, ktoré štáty na svete sú najviac ohrozené.
 • Bon Jovi zložil pieseň o koronavíruse, zahrá ju na online koncerte.V snahe získať inšpiráciu pre vzniknutú pieseň vyzval svojich fanúšikov na sociálnej sieti Instagram, aby sa s ním podelili o zážitky, ako ich ovplyvnilo šírenie koronavírusu, ako aj s tým spojené obmedzenia pohybu: „Napísal som prvý verš a refrén. Napíšte mi verš. Vyrozprávajte mi váš príbeh", napísal Bon Jovi. Aký príbeh by ste mu vy zaslali?

Empatia a súcit (compassion)

 • Agentúra AFP informovala o situácii v Rio de Janeiro, o oblastiach s chudobným obyvateľstvom, preplnenosťou a zlými hygienickými podmienkami ochoreniu vo favele Rocinha, čo je najväčší slum v Latinskej Amerike. V slumoch v Rio de Janeiro žije 1,5 milióna ľudí, čo predstavuje jednu štvrtinu celkovej populácie tohto mesta. Základné opatrenia v boji proti koronavírusu, akými sú umývanie rúk a sociálny odstup, tu predstavujú veľkú výzvu, keďže veľa príbytkov nemá tečúcu vodu a mnoho ľudí navyše nemá žiadne úspory. Ak by ostali doma, nemali by z čoho žiť. Aký život čaká deti v slumoch v Rio de Janeiro? Ktoré oblasti na svete sú v podobnej situácii?

Spolupráca (collaboration)

Ľudia sú bytosti, ktoré potrebujú mať kontakt s inými ľuďmi. V období pandémie sa ukázalo, ako ľudia trpeli, keď nemohli ísť von, na kávu, do reštaurácie. Schopnosť spolupráce s ostatnými je kľúčová do budúcnosti pre každého žiaka, ale je dôležitá aj pre zvládanie každej situácie. Vďaka spoločnému učeniu žiaci dokážu rozvíjať sebavedomie, tvorivosť, naučia sa mnohé nové zručnosti, získajú nové vedomosti, ale uvedomia si, ako je dôležité vedieť sa správať v spoločnosti. Spoločnou aktivitou sa naučia vyriešiť problém, zdieľajú svoje nápady, nenechajú si ich pre seba, dohodnú sa na spoločnom postupe, dokážu korigovať vlastné návrhy v prospech celku.

Kritické myslenie (criticism)

Zaznačte si relácie, ktoré sa venovali téme pandémie. V správach sa objavilo aj veľa dezinformácií v súvislosti s novým koronavírusom. Najznámejším hoaxom na Instagrame bola táto informácia (19. 3.): „Obyvatelia Benátok sa tešia, pretože vo vodných kanáloch majú čistejšiu vodu. V Benátkach v súčasnosti nájdeme krištáľovo čistú vodu, ktorá prilákala mnohé živočíchy, ktoré je vo vode aj vidieť. Kanály a rovnako aj ulice sú prázdne. Na vode sa nenachádzajú člny, pretože doprava bola pozastavená. V tejto súvislosti z kanálov zmizli gondoly preplnené ľuďmi. Do Benátok sa vrátili delfíny ale aj krásne labute“. Správa sa stala úžasným hitom, preletela cez celý svet,, kým sa neukázalo, že to nebola pravda a autor tejto informácie len chcel uverejniť niečo pozitívne.

 21. 4. 

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry

Slovnú zásobu možno rozvíjať pri čítaní detskej literatúry, a to vysvetľovaním neznámych slov, prácou so slovníkmi slovenského jazyka, krížovkami osemsmerovkami a pod. Vhodné je aj trénovanie jazykolamov. Najmä v čase odpočinku možno so žiakmi trénovať krátke vety alebo slovné spojenia, s ktorými sa precvičujú ťažko vysloviteľné kombinácie. Odriekanie jazykolamov by sa malo začať pomaly a zrozumiteľne a potom postupne zrýchľovať.

Jazykolamy sú prospešné aj na „rozohriatie“ jazyka, ale môžu sa využiť ako bohatý zdroj zábavy  v ŠKD, napríklad:

Išiel pštros s pštrosicou a pštrosíčatkami Pštrosou ulicou.
Juro ruje Jura, Juro neruj Jura.
Kamarátov kamarát kameraman dokameramanoval.
Klope Prokop po pokropenej Prokopkinej pokrievke.
Kvapka kvapla, klapka klapla.
Pán Biely bieli vo Veľkom Bieli biely dom atď.

Zmyslové hry sú dobrým spôsobom, ako si žiak uchová informácie, ktoré z hry získal. Čím viac zmyslov sa zapojí, žiak ich použije, tým viac nervových spojov sa vytvorí v jeho mozgu:

Vizuálne a hľadacie hry – Vychovávateľ/ka skryje v ŠKD rôzne predmety, ktoré tam nepatria. Žiaci ich vo dvojiciach hľadajú a zapisujú na osobitný papier ich názvy. Ktorá dvojica nenápadne objaví najviac predmetov a správne ich pomenuje, vyhráva.
Hry so zaviazanými očami – Vychovávateľ/ka zaviaže žiakovi oči a vloží mu do ruky  predmet. Žiak musí predmet pomenovať slovom a vytvoriť s týmto slovom vetu.
Sluchové hry – Vychovávateľ/ka prehráva žiakom na audioprehrávači rôzne zvuky (hudobné nástroje, vietor, spev vtákov...). Úlohou žiakov je zvuk pomenovať a priradiť k nemu prídavné meno. Napr. hra na gitare – rýchla hra na gitare, dojemná hra na gitare...
Hmatové hry – Vychovávateľ/ka zaviaže žiakovi oči a vloží mu do ruky  predmet. Žiak musí opísať, aký jej jeho povrch. Napr. drsný, hladký, mokrý chladný...  
Čuchové hry – Žiaci ovoniavajú rôzne prírodniny a pomenúvajú, čo cítia. Napr. ihličie, tráva, eukalyptus, citrón...
Hry na rozvoj fantázie a tvorivosti – Žiaci dostanú určitý počet slov. Ich úlohou bude vytvoriť príbeh alebo báseň, v ktorom použijú tieto slová.

Viac tu -Simonetta Babiaková - Inovatívne prístupy k rozvájaniu jazykovej a literárnej gramotnosti žiakov

19. 4.

ĽUDSKÉ BINGO

Čas: 35 minút - úvod 5 minút, hra 20 minút, záver 10 minút
Pomôcky: Lístočky s napísanými charakteristikami (počet lístočkov = počet účastníkov krát 3), pero.

Zadanie: Vopred si pripravte potrebný počet lístočkov s rôznymi charakteristikami (viď tabuľka nižšie). Každému žiakovi dáte náhodným výberom 3 lístočky. Úlohou každého žiaka je nájsť osobu, ktorá zodpovedá danej charakteristike na lístočku a získať jej podpis do okienka. Na každom lístočku pri danej charakteristike by mal byť podpísaný niekto iný. Ten, kto prvý získa podpisy na svoje lístočky, zakričí BINGO. Hra končí vtedy, keď všetci získajú podpisy, príp. keď nie je možné nájsť medzi prítomnými niekoho, kto zodpovedá niektorej charakteristike. Druhá možnosť je, že po určitom čase hrania umožníte aj druhý podpis tej istej osoby. Charakteristiky môžu byť vážnejšie, aj humornejšie ladené. Môžu byť volené podľa témy, ktorú chcete práve preberať. Napríklad, ak sa chcete rozprávať o téme „rodina“, potom zvoľte charakteristiky z tejto oblasti a určite sa navzájom o sebe dozviete viac, ako keby ste o tom len diskutovali.

Prečítal celé Sv. písmo
Sleduje telenovely
Je lenivý
Vozil sa na motorke
Ovláda niektorý
  z cudzích jazykov
Nemá súrodencov
Posledný rok prečítal aspoň jednu knižku
Má rád hip hop

Vyhodnotenie: Môžete udeliť cenu prvým, ktorí zakričali BINGO. Ak to skupinová dynamika dovolí, pýtajte sa detí na ich pocity, čo nové sa dozvedeli, prípadne s nimi zreflektujte vaše pozorovania počas hry.

VEC, KTORÁ MA CHARAKTERIZUJE

Čas: Závisí od počtu detí - úvod 5 minút, potom prezentácia 2 minúty na každého, záver 10 minút
Pomôcky: K tejto aktivite si nepotrebujete pripraviť žiadne pomôcky

Zadanie: Deti môžete vziať von. Dajte im za úlohu priniesť predmet, ktorý ich charakterizuje. Ak by to bolo príliš logisticky náročné, povedzte im deň vopred, aby si priniesli daný predmet do školy. Napr. niekto môže priniesť kameň charakterizujúci jeho tvrdohlavosť, iný kvet ako symbol jemnosti. Prezentácia by mala byť kreatívna, výstižná a rýchla. Môžete deti motivovať, aby využili básne, rozprávky, či piesne.

Vyhodnotenie: Bolo ťažké nájsť taký predmet? Zamysleli ste sa nad sebou a potom hľadali taký predmet, alebo ste našli predmet a potom hľadali vaše vlastnosti? Poznáte sami seba?

OSTROV

Čas: približne 60 minút – úvod 5 minút, 15 minút práca v skupinách, 20 minút prezentácie, 15 minút diskusia, 5 minút záver
Pomôcky: hárky papiera, písacie potreby, môžu byť aj farbičky

Zadanie: Aktivita je vhodná ako predpríprava k diskusii o pravidlách, resp. ako intro pred ich predstavením. Triedu si rozdelíte do niekoľkých podskupín, ideálne po piatich. Každá z týchto podskupín dostane hárok papiera. Úlohou členov je premyslieť si, prediskutovať a zaznamenať postrehy k nasledovnej situácii – „Ocitli ste sa spolu na opustenom ostrove a neviete, kedy budete zachránení. Vašou úlohou je dohodnúť sa na pravidlách, ktoré budete na vašom ostrove dodržiavať a tiež na tom, ako budete vaše územie spravovať/ vládnuť.“ Podľa zloženia skupiny, veku detí a iných kritérií môžete zadať rôzne podúlohy – nakresliť ostrov, určiť výkonné funkcie, kto bude dodržiavanie pravidiel kontrolovať, aké zriadenie na ostrove implementujete (demokracia, absolutizmus, ...), čo sa udeje, keď niekto nebude chcieť pravidlá rešpektovať a pod. Po uplynutí času na prípravu v skupinách dajte priestor na prezentácie prác skupín.

Vyhodnotenie: V rámci reflexie/diskusie môžete položiť aj otázky: Prečo ste si vybrali práve tieto pravidlá? Bolo jednoduché sa na nich dohodnúť? Ako ste sa popasovali s prípadnými nezhodami v názoroch? Ako by vaše pravidlá riešili konflikty v skupine? Sú potrebné pravidlá v spoločnosti?

BUBLINOVÉ PLAGÁTY S MENOM

Čas: nie je pevne daný
Pomôcky: hárky papiera, písacie a kreatívne pomôcky

Zadanie: Ativitu je vždy dobré mať po ruke pre prípad, že skupina nie je naladená na spoločné aktivity. Úlohou detí je zostrojiť poster s vlastným menom alebo prezývkou, ktoré pokryje celú plochu papiera. Trik je v tom, že písmo musí byť duté, teda aby bolo možné doň vpisovať charakteristiky. Môžu sa vyhrať s rôznym dizajnom. Potom musia vyplniť vnútro rôznymi informáciami o sebe – napríklad o rodine, záujmoch, cieľoch. Podľa možností opäť môžu vnútro vyplniť písmom, kresbami, fotkami, čímkoľvek zaujímavým. Po zhotovení svoje dielo môžu odprezentovať. Určite si tieto plagáty vystavte v triede. Je to skvelý nápad, ako si triedu personalizovať.

TOALETNÝ PAPIER

Čas: nie je presne stanovený
Pomôcky: toaletný papier

Zadanie: Úlohou študentov je vziať si z papiera toľko, koľko si myslia, že budú dnes potrebovať. Užívajte si ten zmätený pohľad. Následne, keď každý má svoj diel papiera, ozrejmite, že každý teraz bude musieť povedať o sebe jednu vec za každý jeden kus papiera, ktorý má. Táto aktivita je vhodná ako lámač ľadov. Môžete tému prispôsobovať tomu, ako dobre sa skupina pozná, či sa stretáva po dlhej dobe, či téme, ktorú plánujte otvoriť.

ZDROJ:

Viac tu: Soňa Koreňová - https://www.direktor.sk/sk/skolska-mediacia/aktivity-pre-zacinajuceho-ucitela-skolskeho-mediatora-praca-s-dynamikou-skupiny.d-1681.html 

18. 4.

Plánovanie času učenia sa

Cieľ: naučiť žiakov plánovať svoj proces učenia sa, stanoviť si ciele, dodržiavať časový interval podľa svojich schopností. Aktivitu možno aplikovať v každom predmete, možno voliť aj prácu vo dvojiciach, či v skupinách.

Metodický postup: Učiteľ stanoví úlohu, na ktorej žiaci samostatne pracujú. Potom vyučujúci osloví každého žiaka a individuálne sa informuje, za aký čas úlohu splní, prípadne vyrieši úlohu. Túto informáciu si zapíše a vysvetlí žiakom, že v presne v stanovený čas sa k nim opäť vráti a skontroluje, k akým záverom a výsledkom prišli. Tým, že stanovený čas je ponechaný žiakovi, prejavujeme dôveru v jeho schopnosti. Zároveň sa žiak učí plánovať svoje postupy učenia sa, uvedomuje si náročnosť úlohy a textu. Dôležité je, aby mali žiaci počas aktivity prístup k hodinám, ktoré by mali byť v triede, aby ich všetci videli. V činnosti učiteľa je nevyhnutné vrátiť sa k žiakovi v uvedený čas, skontrolovať prácu žiaka, pochváliť, podporiť ho a nastaviť pre neho ďalšie výzvy (Ginnis, 2017).

Sebaregulačný dotazník

Cieľ: uvedomiť si vlastné postupy v učení sa, preferujúce podmienky a efektívnosť procesov učenia sa.

Metodický postup: Na základe otázok a škály zodpovedajte na otázky, ktoré poukazujú na mieru sebaregulácie vo vašom vlastnom procese učenia sa.

Otázka
áno, stále
častokrát
niekedy
vôbec
Stanovuješ si pred učením cieľ?
 
 
 
 
Organizuješ svoj čas, aby si sa mohol dôsledne učiť?
 
 
 
 
Uvedomuješ si rozdiel pri učení sa rôznych predmetov (napríklad matematika sa ti učí ťažšie ako iný predmet)?
 
 
 
 
Máš vyhradený priestor a podmienky na učenie?
 
 
 
 
Učíš sa učivo po menších a logických častiach?
 
 
 
 
Robíš si svoje poznámky, výpisky, pojmové mapy?
 
 
 
 
Využívaš pri učení viaceré stratégie?
 
 
 
 
Hodnotíš svoje stanovené ciele?
 
 
 
 
Porovnávaš aktuálny výkon v učení sa s predchádzajúcimi výkonmi?
 
 
 
 
Z úspechu v učení máš dobrý pocit a motivuje ťa to do ďalšej činnosti?
 
 
 
 
Za dobrý výsledok v škole sa odmeníš, pretože je to spätná väzba tvojho učenia sa?
 
 
 
 
Vieš prijať rozhodnutie skupiny?        
Sú pre teba nové situácie výzvou?        
Rešpektuješ rámcové podmienky?        
Dôveruješ svojim schopnostiam?        
Prijímaš zodpovednosť za svoje konanie?
 
 
 
 
Je pre teba hľadanie súvislostí problémom?
 
 
 
 
Vieš si sám stanoviť hodnotiace kritériá?
 
 
 
 

Pokiaľ ste zaznamenali väčšinu pozitívnych volieb, máte dostatočne rozvinuté sebaregulačné schopnosti. Pokiaľ nie, je dôležité, aby ste začali systematicky na nich pracovať

Úloha 3: Harmonogram učenia sa

Cieľ: získať prehľad o učive, ktoré si máme osvojiť; naplánovať čas, ktorý učeniu venujeme; vypočítať si dostatočný čas na prípadnú zmenu postupu, resp. korigovanie. Systematicky zostaviť harmonogram možno až po odpovedaní na nasledovné otázky - Aké učivo by som mal ovládať? Ako dôkladne musím učivo vedieť? Aký výsledok chcem dosiahnuť?

Zadanie:

 1. Pomocou stopiek si odmerajte, koľko času potrebujete (priemerne) na to, aby ste si pozorne prečítali jednu stránku textu, označili dôležité informácie a vypísali ich.
 2. Výsledok vynásobte počtom strán, ktoré treba spracovať.
 3. Celkový čas vynásobte trikrát. Získate odhad času, ktorý budete potrebovať na spracovanie aj zopakovanie daného učiva.
 4. Skúste spočítať, koľko dní budete potrebovať na učenie. Nezabúdajte, nie je realistické, aby ste sa denne učili viac ako šesť hodín. Odporúča sa učiť 4 hodiny denne.
 5. Vypočítané dni, ktoré sú potrebné k učeniu odpočítajte od termínu skúšky.

Zdroj: Nina Kozárová, Denisa Gunišová - Aplikovanie stratégií rozvoja sebaregulácie žiakov do edukačného procesu - Didaktika 2/2021


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov