Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ v spolupráci s MŠVVaŠ SR, MZ SR a SK UNESCO vyhlasuje 3. ročník súťaže - Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Do súťaže sa môžu zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov. Učiteľ predloží 1 metodický list s témou UNESCO. Termín ukončenia súťaže je 15. október 2019. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pritomnost-unesco-vo-vzdelavani-slovenskej-republike/3-rocnik-sutaze/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov