Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

13. decembra prechádza druhý stupeň základných škôl a stredné školy na dištančné vzdelávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: ta3.com, rokovania.gov.sk

Koaličná rada dospela k dohode o protipandemických opatreniach. Vláda schválila aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Od pondelka 13. decembra prechádza druhý stupeň základných škôl a stredné školy na dištančné vzdelávanie. Budú sa vyučovať online formou päť dní. Od 20. decembra 2021 začínajú vianočné prázdniny. Trvať by mali do 7. januára 2022.

Zdroj: https://www.ta3.com/clanok/220433/dohodli-sa-obchody-sa-otvoria-uz-v-piatok-cast-skol-prejde-na-distancne-vzdelavanie

8. 12. 2021

Návrh na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Vláda ukladá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu vydať rozhodnutie o mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách pre žiakov, na ktorých sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26729/1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov