Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zvýšila sa pokuta za neprihlásenie zamestnanca

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na zmeny v Sadzobníku pokút, na základe ktorého zvýšila od 1. 8. 2018 pokutu za oneskorené prihlásenie zamestnanca, a to do výšky 16,60 eur za každý deň omeškania. Do konca júla 2018 mohla byť pokuta maximálne vo výške 3,32 eur za každý deň omeškania. Najnižšia sadza ostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 eura.

Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eur za každý deň omeškania. Do konca júla 2018 bola pokuta maximálne do výšky 6,60 eur za každý deň omeškania. Najnižšia sadza sa zmenila tiež, a to zo sumy 0,30 eur na 0,60 eur za každý deň omeškania.

O uložení pokuty rozhoduje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, pričom zohľadňuje závažnosť porušenia povinnosti ustanovenej zákonom.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2NmshlT

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk