Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zvýšený prídavok na dieťa

Kategória: Aktuality Autor/i: upsvr.gov.sk

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 226/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dieťa, ktoré nastúpilo prvýkrát do prvého ročníka základnej školy má od 1. 9. 2019 nárok na zvýšený prídavok.

Účelom zákona o prídavku na dieťa je prispievať oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Citovanou novelou sa rozšíril jej účel o čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Rodičovi, ktorého dieťa v príslušnom školskom roku nastúpilo prvýkrát do 1. ročníka základnej školy v SR, vyplatí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny popri „bežne“ mesačne vyplácanom prídavku na dieťa aj „jednorazový“ zvýšený prídavok v sume 100,- Eur.

Bližšie informácie: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/spravy/Zvyseny_pridavok_na_dieta_info_pre_klienta.pdf.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov