Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyšlo v Zbierke zákonov.

V zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v rámci kolektívneho vyjednávania dohodli na obsahu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na roky 2019 a 2020. Podľa kolektívnej zmluvy sa pre rok 2019 základná stupnica platových taríf nevalorizuje, nakoľko novelou zákona č. 553/2003 Z. z. bola ustanovená nová základná stupnica, ktorá obsahuje zvýšené stupnice platových taríf. Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšia od 1. januára 2019 o 10 % a od 1. januára 2020 sa zvýšia o ďalších 10 %. Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýši o 10 % až od 1. januára 2020.

Zdroj: https://www.noveaspi.sk

Ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/zamestnanci-rezortu/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk