Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoznam študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov a nad rozsah potrieb trhu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu,sk

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu boli vytvorené v súlade s ustanovením § 29 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri tvorbe zoznamov postupovalo podľa Smernice č. 55/2019 o postupe pri tvorbe zoznamov študijných odborov a učebných odborov https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2019/. Podľa § 29 ods. 4 zákona boli zoznamy prerokované a odporučené na schválenie Radou vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, a zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vydané do 31. decembra 2019 zostávajú zachované pre ročníky žiakov, ktorí začali štúdium pred 1. septembrom 2020.

Zdrojhttps://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-31-januar-2020/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov