Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoznam schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov

Kategória: Aktuality

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky pre školský rok 2018/2019 bol 20. 7. 2018 aktualizovaný. 

Upozornenie: Vzhľadom na rozdielne autorské a didaktické spracovanie jednotlivých učebníc, na ktoré bol poskytnutý príspevok, je vhodné, aby sa pedagogickí zamestnanci pred nákupom konkrétnej učebnice prvouky alebo cudzieho jazyka dôkladné oboznámili s predmetnou učebnicou s cieľom výberu tej najvhodnejšej alternatívy pre konkrétne metódy a formy práce so žiakmi.

Zdroj a ďalšie informácie: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/8


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov