Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoznam schválených učebníc, pracovných zošitov - finančné prostriedky

Kategória: Aktuality Autor/i: edicnyportal.iedu.sk

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky - 2021

Edičný portál rezortu školstva sprístupňuje katalóg učebníc pre verejnosť a zároveň umožňuje bezplatné objednanie učebníc pre základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, špeciálne základné školy a konzervatóriá. Taktiež je k dispozícii knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98?fbclid=IwAR0wTVrPH1mvh2p-vYba-_4YZiD3tnZ712a5p1kGHFD5ByE70zJhVUNBa48


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk