Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ZMOS aj ÚMS požadujú stiahnutie poslaneckej novely školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona. Vzhľadom na zásadné nedostatky žiada stiahnutie tohto návrhu. Únia miest Slovenska sa pripája k stanovisku ZMOSu a rovnako požaduje stiahnutie poslaneckej novely školského zákona.

31. 5. 2021

ZMOS uplatnil 7 zásadných pripomienok k poslaneckej novele školského zákona

Združenie miest a obcí Slovenska žiada stiahnutie predmetného návrhu zákona skupiny poslancov NR SR a predloženie vládneho návrhu zákona. ZMOS nemôže súhlasiť, aby po dvoch rokoch od schválenia zákona č. 209/2019 Z. z. s poznaním závažných legislatívnych nedostatkov až teraz a dokonca nie vládnym návrhom ale návrhom skupiny poslancov, prišla navrhovaná legislatívna iniciatíva, ktorá okrem toho, že zavádza absolútne nesystémové prvky do školského zákona, hrubo zasahuje do samosprávnych kompetencií miestnej územnej samosprávy. ZMOS žiada predkladateľov dopracovať doložku vplyvov v časti dopadov na rozpočty miest a obcí na tento a nasledujúce tri roky a uviesť zdroj na vykrytie nákladov. ZMOS žiada povinné predprimárne vzdelávanie legislatívne upraviť tak, aby obdobne ako povinná školská dochádzka, bolo zaradené do systému preneseného výkonu štátnej správy v školstve.

Zdroj a celé znenie informácie: https://www.zmos.sk/zmos-uplatnil-7-zasadnych-pripomienok-k-poslaneckej-novele-skolskeho-zakona--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

31. 5. 2021

Vyhlásenie Únie miest Slovenska

Únia miest Slovenska podporuje ZMOS a rovnako žiada stiahnutie poslaneckej novely školského zákona o predprimárnom vzdelávaní. Únia miest Slovenska podporila návrhy MŠVVaŠ SR na vznik špecializovanej štátnej správy v školstve preto, aby sa mohla uskutočniť komplexná reforma regionálneho školstva a nie preto, aby si takýmto spôsobom centrálna vláda posilňovala pozíciu v území. Na poslednom rokovaní s ministrom školstva SR nám bolo prisľúbené, že všetky ďalšie dôležité zmeny sa budú riešiť formou komplexnej reformy regionálneho školstva. Žiaľ, sľuby opäť neplatia. ÚMS sa preto pripája k stanovisku ZMOSu a rovnako požaduje stiahnutie poslaneckej novely školského zákona o predprimárnom vzdelávaní. Jej zverejnenie považujeme, zo strany ministerstva školstva SR, za podraz. Ide o zásadný zásah do pôvodnej koncepcie a je preto nevyhnutné riešiť túto problematiku komplexne a spoločnou diskusiou, ku ktorej rezort školstva vyzývame.

Zdroj: https://www.uniamiest.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk