Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ZMOS adresovalo rezortu školstva 38 pripomienok k novele školského zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: zmos.sk

Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva 38 pripomienok k novele školského zákona. Z nich je však 37 zásadných.

ZMOS žiada o stiahnutie predloženého návrhu zákona. Zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom ako celkom a žiada o predloženie návrhu nového zákona. Návrh zákona bol predložený bez verejnej diskusie, bez predbežnej informácie o jeho pripravovaní. Zákon sa predkladá ako v poradí tridsiata druhá novela, pričom rozsahom zmien nespĺňa podmienky na novelizáciu. Celkovo obsahuje 322 novelizačných bodov, z toho 262 novelizačných bodov zákona č. 245/2008 Z. z, 40 novelizačných bodov zákona č. 596/2003 Z. z. a 20 novelizačných bodov zákona č. 597/2003 Z. z. Návrh novelizačného zákona má 262 novelizačných bodov, takže len štatisticky môžeme povedať, že každý pôvodný paragraf je novelizovaný 1,6 krát. Aj z konsolidovaného znenia vyplýva, že sa novelou v podstate vstupuje do každého paragrafového ustanovenia. Tak závažná zmena si vyžaduje odbornú diskusiu k návrhu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.zmos.sk/zmos-ma-37-zasadnych-pripomienok-k-novele-skolskeho-zakona--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk