Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny v sociálnom poistení v roku 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. januára 2020 vstúpili do platnosti viaceré zmeny v sociálnom poistení. Zmenila sa právna úprava dôchodkového veku, zvyšujú sa dôchodky i maximálne výšky ďalších dávok, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa.

Zmenil sa minimálny a maximálny vymeriavací základ pre poistné do Sociálnej poisťovne, zmenila sa výška poistného vypočítaná z týchto základov. Ďalšie zmeny začnú platiť od februára, apríla, júla a októbra 2020.

Prehľad aktuálnych zmien: Zmeny v sociálnom poistení od roku 2020.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-od-roku-2020-je-v-socialnom-poisteni-viacero-zmien/48411s68151c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov