Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmenu zdravotnej poisťovne netreba oznamovať Sociálnej poisťovni

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov, ktorí do konca septembra uzavreli dohody o zmene zdravotnej poisťovne, že túto zmenu netreba oznamovať Sociálnej poisťovni.

Údaj o zmene zdravotnej poisťovne je pre Sociálnu poisťovňu bezpredmetný, zamestnanci ho oznamujú svojmu zamestnávateľovi, aj to však až k 1. januáru, teda k termínu, kedy dochádza k platnosti zmeny zdravotnej poisťovne, pre ktorú sa občania mohli rozhodnúť do 30. septembra.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-zmenu-zdravotnej-poistovne-netreba-oznamovat-socialnej-poistovni/48411s67859c.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov