Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena životného minima od 1. júla ovplyvní viaceré dávky zo Sociálnej poisťovne

Kategória: Aktuality

Od 1. júla 2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu z 205,07 eur mesačne na 210,20 eur mesačne. 

Životné minimum má vplyv na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, vznik nároku na predčasný starobný dôchodok a od 1. januára 2020 tiež na garantovaný dôchodkový príjem vo forme minimálneho dôchodku.

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je to, že výška predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje 1,2 – násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2 – násobok životného minima. Od 1. júla 2019 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od 252,30 eur mesačne.

Zmena výšky životného minima, ktorá nastáva od 1. júla 2019, bude mať s účinnosťou od 1. januára 2020 pozitívny vplyv aj na výšku garantovaného minimálneho dôchodku. Hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku totiž určuje vždy výška životného minima platná v II. polroku predchádzajúceho roka. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku, za 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši z 278,90 eur mesačne na sumu 285,90 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, od 1. januára 2020 teda nebude nižší ako 285,90 eur mesačne.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-zmena-zivotneho-minima-od-1-jula-ovplyvni-viacere-davky-zo-socialnej-poistovne/48411s67594c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov