Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena výkonového štandardu nového ŠVP

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenilo výkonový štandard štátneho vzdelávacieho programu, na základe ktorého učebnica občianskej náuky pre šiesty ročník základnej školy používala pojmy „harmonická“ a „rozvrátená“ rodina. 

Výkonové štandardy nového štátneho vzdelávacieho programu už s problematickými pojmami nepracujú. Problematický výkonový štandard z predchádzajúceho štátneho vzdelávacieho programu bude nahradený štandardom z nového vzdelávacieho programu. Šiestaci na hodinách občianskej náuky budú po novom „poznávať variabilitu rodín a rôznych životných situácií detí.“ Nový výkonový štandard prešiel viacnásobným recenzným konaním. Zmena bola konzultovaná s Kurikulárnou radou. 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov