Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o zariadení školského stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vyšla v Zbierke zákonov pod č. 206/2022 Z. z.

Vyhláška vypúšťa ustanovenia § 9 vyhlášky č. 330/2009 Z. z., ktoré upravujú dokumentáciu zariadenia školského stravovania v súvislosti s prijatím vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, ktorá pre všetky školy a školské zariadenia upravuje pedagogickú dokumentáciu a ďalšiu dokumentáciu. V tejto súvislosti je ustanovenie § 9 vyhlášky č. 330/2009 Z. z. nadbytočné a duplicitné, keďže ďalšia dokumentácia zariadenia školského stravovania je upravená v ustanovení § 4 ods. 9 vyhlášky č. 21/2022 Z. z.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov