Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o špeciálnych školách

Kategória: Aktuality

Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov vyšla v Zbierke zákonov  pod č. 242/2018 Z. z. 

Vyhláška č. 242/2018 Z.z. sa týka aktualizácie sústavy učebných odborov a zameraní učebných odborov v odborných učilištiach. 

Účinnosť vyhlášky je od 1. septembra 2018.

Legislatívny proces 

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk