Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 102/2019 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania vyšla v Zbierke zákonov.

Vyhláška sa týka zníženia regulácie a zjednodušenia procesov administratívnej záťaže fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania. Dosiahne sa to zjednodušením podrobností o požiadavkách na zriadenie dočasných priestorov na preberanie potravín počas nočného rozvozu v prevádzke zariadenia spoločného stravovania, ktoré sa vypúšťajú. Vypustením týchto požiadaviek nedôjde k zníženiu hygienických požiadaviek na bezpečnosť potravín prijímaných do zariadení spoločného stravovania, a to aj vzhľadom na to, že pri prijímaní potravín musia byť zachované požiadavky vysledovateľnosti a podmienky uchovania, čo v prípade dočasných priestorov nie je možné splniť a v praxi sa dlhodobo nepoužíva takáto možnosť. Menia sa požiadavky, týkajúce sa vykonávania stavebných úprav, technických úprav, vrátane maľovania v zariadení spoločného stravovania vo vzťahu k požiadavke na určenú frekvenciu a evidenciu. 

Legislatívny proces

Zdroj: www.noveaspi.sk

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov