Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Vyhláška č. č. 101/2019 Z.z.  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia vyšla v Zbierke zákonov.

Cieľom je zjednodušenie procesov administratívnej záťaže fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú telovýchovno-športové zariadenia. To sa dosiahne zjednodušením podrobností o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia, pričom sa navrhuje upraviť legislatívna požiadavka týkajúca sa zabezpečenia denného osvetlenia, ako aj požiadavka na zabezpečenie primeraného počtu miestností s výlevkou pre upratovačku. Návrhom sa zjednodušuje definícia spôsobu riešenia obkladov stien v umyvárňach a záchodoch, čo prevádzkovateľom umožní použitie aj iných ako keramických materiálov.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2019.

Legislatívny proces v Národnej rade Slovenskej republiky

Zdroj: www.noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk