Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o podrobnostiach o organizácii školského roka - medzirezortné pripomienkovanie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V medzirezortnom pripomienkovaní sa nachádza vyhláška, ktorou sa má zmeniť vyhláška č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

Cieľom návrhu vyhlášky je zrušenie polročných prázdnin. Polročné prázdniny by sa mali zrušiť najmä z dôvodu nadbytočnosti, vzhľadom na to, že podľa dôvodovej správy neprinášajú žiadne pozitívne vplyvy na žiakov v školách. Z aplikačnej praxe vyplýva, že polročné prázdniny nepostačujú na regeneráciu a javia sa ako problematické, či už pre zamestnancov škôl alebo pre zákonných zástupcov žiakov.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: https://www.aspi.sk/products/lawText/lp/3604


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov