Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o pedagogickej dokumentácii

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

15. marca 2022 nadobudne účinnosť vyhláška č. 68/2022 Z. z.ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 21/2022 Z.z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

Cieľom návrhu vyhlášky je najmä úprava rozsahu pedagogickej dokumentácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami súvzťažne k príslušnej kategórii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a formy ich vzdelávania.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov