Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii je v medzirezortnom pripomienkovaní od 9. februára 2022.

Cieľom návrhu vyhlášky je najmä úprava rozsahu pedagogickej dokumentácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami súvzťažne k príslušnej kategórii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a formy ich vzdelávania.

Legislatívny proces

Zdroj: https://www.aspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov