Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena systému odmeňovania pre nepedagogických zamestnancov

Kategória: Aktuality

Dňa 31. 5. 2018 sa uskutočnilo rokovanie Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, KOZ SR, OZ PŠaV k zmene systému odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré sa týka aj nepedagogických zamestnancov.

Stupnica platových taríf a platových stupňov by sa mala začínať sumou 520 € (pravdepodobný návrh minimálnej mzdy vlády SR od 1. 1. 2019). Od tejto sumy sú narátavané s percentuálnym navýšením platové triedy, ktorých je 10 (pôvodne 14), platové stupne ktorých je 14 (pôvodne 12) a započítateľnosť rokov praxe nad 40 (pôvodne nad 32). Dochádza k zlúčeniu základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov a osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov  a tiež k zlúčeniu niektorých tarifných tried.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zmena-systemu-odmenovania-pre-nepedagogickych-zamestnancov.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov