Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena štatutára organizácie

Kategória: Aktuality Autor/i: slovensko.sk

Vedúci orgánov verejnej moci, teda štatutárni zástupcovia, sú oprávnení pristupovať a disponovať s elektronickou schránkou orgánov verejnej moci a sú im sprístupnené aj všetky jej funkcionality.

V prípade zmeny vedúceho orgánu verejnej moci je nutné nahlásiť túto skutočnosť prostredníctvom elektronického formulára. Zmenu môže nahlásiť štatutár, resp. zamestnanec poverený štatutárom.

V prípade podania žiadosti „Žiadosť o zmenu vedúceho orgánu verejnej moci“ listinne, treba doložiť aj úradne osvedčený dokument preukazujúci ustanovenie do funkcie vedúceho OVM.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_na-co-nezabudnut-pri-zmene-sta


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov