Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena právnej úpravy osobných príplatkov

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

1. januára 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 470/2019 Z. z., ktorý, okrem iného, mení úpravu osobného príplatku uvedenú v § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.

Zamestnávateľ môže zvýšiť, znížiť, alebo odobrať osobný príplatok zamestnancovi len na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh. Novela reaguje na prax niektorých zamestnávateľov, ktorí pri zvyšovaní tarifných miezd zamestnancov účelovo znižovali osobné príplatky, alebo ich úplne odoberali bez ohľadu na účel priznaného osobného príplatku, čím v konečnom dôsledku nedošlo u zamestnancov k navýšeniu funkčného platu. Novela zavádza novú povinnosť zamestnávateľa pri znižovaní, resp. odoberaní osobného príplatku, kedy je povinný túto skutočnosť vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zmena-pravnej-upravy-osobnych-priplatkov.alej.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov