Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena dôchodkového veku od 1. januára 2021 a vplyv na platenie poistného na sociálne poistenie

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 1. januára 2021 dochádza k zmene dôchodkového veku poistencov narodených v rokoch 1957 až 1965, ak sa im zohľadňuje výchova dieťaťa.

Nová právna úprava stanovuje, že poistencom, ktorí do 31. decembra 2020:

  • dovŕšia/dovŕšili dôchodkový vek podľa zákona účinného do 31. decembra 2020, sa dôchodkový vek nemení a zostáva zachovaný,
  • nedovŕšili dôchodkový vek a ktorí by podľa zákona účinného od 1. januára 2021 dovŕšili dôchodkový vek pred 1. januárom 2021, dovŕšia dôchodkový vek 1. januára 2021,
  • nedovŕšili dôchodkový vek a dôchodkový vek dovŕšia po 31. decembri 2020, sa dôchodkový vek určí podľa zákona účinného od 1. januára 2021.

V súvislosti so zmenou dôchodkového veku od 1. januára 2021 platí na účely úľav na poistnom, resp. trvania dôchodkového poistenia plateného štátom, že ak Sociálna poisťovňa pred 1. januárom 2021 určila deň dovŕšenia dôchodkového veku:

  • pred 1. januárom 2021, deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku zostáva zachovaný,
  • po 31. decembri 2020, avšak podľa zákona účinného od 1. januára 2021 by dovŕšenie dôchodkového veku bolo pred 1. januárom 2021, za deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku sa považuje 1. január 2021.

V praxi uvedené znamená, že ak Sociálna poisťovňa určila dotknutým poistencom ešte v tomto roku (do 31. decembra 2020), že dôchodkový vek dovŕšia po 31. decembri 2020 a podľa novej právnej úpravy by dôchodkový vek dovŕšili pred 1. januárom 2021, deň určenia dôchodkového veku v súlade s novou právnou úpravou je 1. január 2021. Od 1. januára 2021 budú platiť títo poistenci – poberatelia invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku odvody s úľavami na poistnom alebo dôjde k zmene v platení dôchodkového poistenia štátom.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-zmena-dochodkoveho-veku-od-1-januara-2021-a-vplyv-na-platenie-poistneho-na-socialne-poistenie/48411s69120c

 

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov