Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zlúčenie Slovenskej pedagogickej knižnice s Metodicko-pedagogickým centrom

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky si dovoľuje informovať verejnosť, že s účinnosťou k 1. 11. 2021 došlo k zlúčeniu rozpočtovej organizácie, Slovenská pedagogická knižnica so sídlom Hálova 6, 851 01 Bratislava, s rozpočtovou organizáciou Metodicko-pedagogické centrum so sídlom Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava.

Právnym nástupcom Slovenskej pedagogickej knižnice sa stalo Metodicko-pedagogické centrum.

Slovenská pedagogická knižnica bola zároveň dňom 1. 11. 2021 organizačne začlenená do odboru Slovenskej pedagogickej knižnice ako organizačného útvaru Metodicko-pedagogického centra. Poskytovanie knižničných a informačných služieb Slovenskej pedagogickej knižnice zostalo v rovnakom režime aj po jej zlúčení.

Zároveň informujeme, že bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľa odboru Slovenskej pedagogickej knižnice. Bližšie informácie o výberovom konaní nájdete na: https://mpc-edu.sk/sk/volne-pracovne-pozicie.

Príkaz ministra č. 35/2021 o postupe pri zrušení Slovenskej pedagogickej knižnice a jej zlúčením s Metodicko-pedagogickým centrom 

Príkaz ministra č. 42/2021 o postupe pri zrušení Štátneho pedagogického ústavu, zrušení Iuventy - Slovenského inštitútu mládeže, a ich zlúčení s Metodicko-pedagogickým centrom

Zdroj: https://www.minedu.sk/zlucenie-slovenskej-pedagogickej-kniznice-s-metodicko-pedagogickym-centrom/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov