Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zjednotenie kompetencií a financovania v školstve

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk, sme.sk

Školstvo bolo od roku 2013 riadené a financované z dvoch ministerstiev – rezortu vnútra a rezortu školstva. Financovanie škôl a školských zariadení v regionálnom školstve by sa malo zjednotiť do pôsobnosti ministerstva školstva. 

Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne rezortu školstva, ktorú v stredu schválila vláda.

Krok zjednotenia riadenia školstva podporili aj viacerí aktéri v oblasti školstva, akými sú napríklad Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku či Najvyšší kontrolný úrad SR. Zmena by mala do platnosti vstúpiť od 1. januára 2022.

Zdroj a ďalšie informácie: https://domov.sme.sk/c/22637997/financovanie-skol-by-sa-malo-zjednotit-do-posobnosti-rezortu-skolstva.html a https://www.minedu.sk/b-groehling-zjednotenie-kompetencii-skolstva-je-prelomovym-krokom-ktory-prinesie-efektivnejsi-a-prehladnejsi-system/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov