Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Žiaci sa vrátia do škôl v plánovanom termíne 10. januára

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. 

7. 1. 2022

MŠVVaŠ SR informuje že MŠ a špeciálne MŠ, ZŠ a špeciálne ZŠ, SŠ (vrátane 8-ročných gymnázií) a špeciálne SŠ, praktické školy, odborné učilištia a školské internáty budú fungovať naďalej podľa manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR verzia 1.6.

Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPAP, CŠPP môžu obnoviť prezenčné vyučovanie a prevádzku odo dňa 10. januára, pokiaľ zvážia, že epidemická situácia v danom okrese to povoľuje, avšak ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Dobrovoľné domáce testovanie Ag samotestami majú stále možnosť využiť všetci žiaci základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Domáce Ag samotesty majú možnosť objednať základné školy, stredné školy, vrátane špeciálnych škôl, prostredníctvom Regionálnych úradov školskej správy.

Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú, avšak na základe uznesenia vlády zo dňa 7. januára 2022 bude v najbližších dňoch prijatá zmena nového COVID Automatu, od ktorého sa bude ďalej odvíjať aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR. Ten bude upravovať režim vyššie uvedených aktivít, vrátane krúžkovej činnosti.

Zdroj: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

4. 1. 2022

V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť takzvaným Školským semaforom. Žiaci sa zároveň budú môcť pretestovať, na tento účel rezort školstva distribuoval viac než 3 milióny testov.

Zdroj: https://www.minedu.sk/b-groehling-ziaci-sa-vratia-do-skol-v-planovanom-termine-10-januara/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov