Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zelená otvoreným školám

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2022/2023 pripravilo dokument „Zelená otvoreným školám“, ktorý vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, a je platný po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

Informácie o aktualizácii dokumentu, či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude ministerstvo zasielať emailom riaditeľom škôl a riaditeľom regionálnych úradov školskej správy. Otázky k prevádzkovým podmienkam počas pandémie: covid19@minedu.sk. Aktualizácia kontaktných údajov v Centrálnom registri: https://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov