Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole - finančné prostriedky z mechanizmu POO

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo formou príspevku na špecifiká finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, ktorí uspeli vo Výzve „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“. Finančné prostriedky z mechanizmu POO sú účelovo určené na úhradu osobných výdavkov zdravotníckeho pracovníka za obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Termín na použitie prostriedkov na kalendárny rok 2023 je do 19. 1. 2024. 

Rozpis finančných prostriedkov - „Zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ“

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/zdravotnicky-pracovnik-v-ms-zs-a-ss-zdroj-3p01/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov