Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zdravie na tanieri - zverejnenie výsledkov

Kategória: Aktuality

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov k rozvojovému projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2018 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 69 projektov na ich realizáciu. 

Z podaných projektov komisia na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektov Zdravie na tanieri 2018 vybrala 30 projektov. Finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu sa poskytujú žiadateľovi prostredníctvom Okresných úradov v sídle kraja. Ak je žiadateľom, vyšší územný celok finančné prostriedky sa poskytujú prostredníctvom ministerstva. Poskytnuté finančné prostriedky budú zúčtované prostredníctvom Okresných úradov v sídle kraja po zrealizovaní rozvojového projektu, na ktorý boli poskytnuté podľa pokynu poskytovateľa.

Žiadatelia vybraných projektov sa zaväzujú odprezentovať svoje projekty v rámci pripravovaných odborných konferencií v šk. r. 2018/2019.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/zdravie-na-tanieri/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov